Jak przygotować się do technicznego tłumaczenia?

Techniczne tłumaczenie to dziedzina tłumaczenia, która wymaga od tłumacza szczególnej wiedzy i doświadczenia. Aby móc prawidłowo przetłumaczyć tekst techniczny, tłumacz musi posiadać odpowiednią wiedzę z...
Techniczne tłumaczenie to dziedzina tłumaczenia, która wymaga od tłumacza szczególnej wiedzy i doświadczenia. Aby móc prawidłowo przetłumaczyć tekst techniczny, tłumacz musi posiadać odpowiednią wiedzę z danej dziedziny oraz umiejętności językowe. Przed przystąpieniem do tłumaczenia tekstu technicznego, tłumacz powinien dokładnie zapoznać się z całym tekstem oraz ze słownictwem z danej dziedziny. Należy również upewnić się, że rozumiemy wszystkie terminy i pojęcia zawarte w tekście. (więcej…)